Efectele unui cutremur, precum cel din 1977 sau mai puternic, în București, ar putea fi cu mult mai mari decât cele estimate de autorități, relevă un raport de audit al experților Curții de Conturi, de anul trecut. Documentul oficial remarcă dezinteresul autorităților și toate disfuncționalitățile sistemului de management al riscului de cutremur.

În primul rând, numărul clădirilor în pericol de prăbușire ar putea fi mult mai mare, multe spitale ar putea colapsa, nu există rezerve de sânge și medicamente, forțele de intervenție nu sunt suficiente, și, deși există un sistem de alarmare timpurie, cu scopul de a opri gazele și curentul, de exemplu, nimeni nu a fost interesat de el, se arată în raportul Curții de Conturi.

NU SE ȘTIE EXACT CÂTE CLĂDIRI AU PROBLEME

Deși există o listă a clădirilor care sunt în pericol în caz de cutremur, aceasta nu este complete, pentru că până acum nu s-a făcut o inventariere a clădirilor existente pe teritoriul Municipiului București.

„A fost constatată, de asemenea, lipsa unei proceduri care să reglementeze modul în care imobilele sunt introduse în Listele imobilelor încadrate în clase de risc seismic. În acest sens, evidența gestionată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) are la bază documentații depuse de beneficiarii respectivelor clădiri, neexistând o evidență a tuturor clădirilor neexpertizate ethnic, din punct de vedere al riscului seismic. Prin urmare, lista nu este exhaustivă. Implicațiile sunt grave, dat fiind că aceste clădiri pot pune în pericol viața și sănătatea persoanelor, în situația producerii unui seism, chiar și unul moderat ca intensitate”, se artă în raport.

La nivelul Primăriei București, nu s-a organizat o inventariere a construcțiilor de interes și utilitate publică și nici expertizarea și încadrarea acestora în clase de risc seismic.

DEZINTERES FAȚĂ DE SISTEMUL DE ALERTĂ TIMPURIE

Chiar dacă INFP a pus la punct și a testat un sistem de alarmare seismică timpurie, pentru cutremurele vrâncene puternice, denumit REWS (Rapid Early Warning System), care poate acționa automat oprirea sau securizarea surselor de pericol, cu 25-40 secunde înainte ca undele seismice distructive să ajungă la infrastructura care se dorește a fi protejată, sistemul nu a fost implementat, iar furnizorii de utilități nu au fost interesați de primirea alertelor.

REWS poate fi utilizat pentru securizarea obiectivelor vulnerabile la cutremur cum ar fi: obiective nucleare, rafinării, baraje, oprirea proceselor tehnologice periculoase, închiderea gazelor sub presiune, securizarea spitalelor, a mijloacelor de transport, a magistralelor, a clădirilor civile și industriale.

NU SE ȘTIE CÂTE RESURSE POT FI MOBILIZATE

Experții Curții de Conturi au constatat că pregătirea resurselor de intervenție, umane și materiale existente, nu este suficientă pentru a asigura desfășurarea acțiunilor de răspuns în cazul unui seism major.

By admin