„Ape curate asumate” celebrează pacea din inima ta